Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Dalinuosi įspūdžiais iš V.V.Landsbergio šeimų pasakų stovyklos.

Sveiki, Bičiuliai,

 

 

 

Dalinuosi įspūdžiais iš V.V.Landsbergio šeimų pasakų stovyklos. Povilas

savo pirtelę atitempė ketvirtadienį ir jau tą patį vakarą sodybos

šeimininkai pasinaudojo savarankiškai. Ačiū Povilui. Penktadienį atvykome

mes su Asta ir vakare išpirtinome savanorius, kurie žinią apie puikią

programą paskleidė kitą dieną visiems stovyklos dalyviams. Šeštadienį

pirtis iškūrenta buvo 10 val. ryto, sulaukiau 1 pirties mėgėjos J Po to jau

buvo rimtesni užėjimai iki pat vakaro. Kadangi stovykla pasakų, tai ir

pirtyje sekėme pasakas, net pats V.V. Landsbergis atėjo pirties programas

išbandyti ir kartu pasakas pasekti J Pabaigus programą apie 23 val. ėjau

ilsėtis, o iškūrentą pirtelę, kvapnias vantas ir druskos pasitrynimui

palikau dar keliems sušalusiems artistams ir savanoriams, o programą

pravedė pirmą dieną pirtinęsis savanoris J Auginame pirties meistrus J

Sekmadienį neplanavau pirties kurti, tačiau atsirado pageidaujančių

grupelė, kurie išgirdo geras rekomendacijas apie stebuklingą pirties

pasaką, todėl pirtis sekmadienio rytui vėl buvo iškūrenta. Per šias tris

dienas išpirtinau ir papasakojau apie pirties kultūrą ir procesus 32

žmogeliukams, o dar nesuskaičiuojamas būrys vaikų besimaudydami tarpuose

tarp programų bėgo pasišildyti ir kai kurie mano vantų paragavo J Prisegu

kelias nuotraukas. Iki, sekančių J

 Bičiuliškai

 Giedrius B.