Tebūnie TAIP !
 

Visus, kuriems patinka sveikos ir bičiuliškos pirties garas, kviečiame tapti Lietuviškos pirties bičiulių draugijos asocijuotais nariais. Būdami mūsų draugijos nariais galėsite dalintis savo sukauptomis žiniomis apie pirtis, sveiką gyvenseną, natūralią mediciną, pirčių statybas, dalyvauti pirties renginiuose, vykti ir kviestis kitus bičiulius į pirtis, žygius, seminarus.

  • Asocijuotieji nariai – pilnateisiai nariai, dalyvaujantys ir palaikantys draugijos veiklą;
  • Tikrieji nariai – sprendimų  priėmimo teisę turintys nariai.
  • Garbės nariai – lietuviškai pirčiai nusipelnę žmonės.


Ką reikia padaryti, kad tapti nariu?

  • Užpildyti prašymą (spausk ČIA) (atsiųsti el. paštu: pirtiesbiciuliai@gmail.com arba atvežti jį į visuotinį LPBD susirinkimą (2 kartus per metus).
  • Sumokėti metinį nario mokestį (40 eurų – tikrieji nariai; 20 eurų – asocijuotieji).

Nauji nariai priimami į asocijuotuosius narius, o vėliau gali tapti tikraisiais rekomendavus bent dviems tikriesiems nariams.

  
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Apie