Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

2015 metų visuotinis rinkiminis draugijos susirinkimas, kuris įvyko vasario 15 d.

Informuojame, kad (2015-02-15 valdybos posėdyje buvo priimtas nutarimas) visuotinis rinkiminis draugijos susirinkimas įvyks 2015-03-15 d. (sekmadienį) 12 val. Vilniaus raj. "HBH" restorano (Raudondvario km.) konf. salėje.
 
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Veiklos ataskaita;
2. Finansinė 2014 m. ataskaita;
3. Įstatų keitimas;
4. 2015 m. biudžeto tvirtinimas;
5. Pirmininko, vicepirmininko rinkimai;
6. Kiti klausimai.
 
Renkamės nuo 11 val. (ryto arbata, aktualijos)

Paaiškinimas: 2015-02-15 valdybos posėdyje buvo nuspręsta siūlyti visuotiniam susirinkimui atsisakyti valdybos modelio, kai į ją renkama 19 tikrųjų narių.
Svarbiausius sprendimus priimtų visi tikrieji nariai, o valdymas būtų draugijos pirmininko su vicepirmininku rankose. Visos kitos pareigybės būtų savanoriškos (pavaduotojai, renginių koordinatoriai, vyr. pirtininkai) kurie būtų kviečiami į kasmetines Pirtininkų sueigas. Įstatų redakcija šiuo metu ruošiama teisininko ir bus svarstomas susirinkime.

2015 kovo 15 dieną įvyko visuotinis rinkiminis draugijos susirinkimas

2015 kovo 15 dieną įvykusio visuotinio LPBD susirinkimo protokolas
20150315 LPBD visuotinio susirinkimo protokolas.pdf (6.23MB)
2015 kovo 15 dieną įvykusio visuotinio LPBD susirinkimo protokolas
20150315 LPBD visuotinio susirinkimo protokolas.pdf (6.23MB)